EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT

Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") ble avholdt den 13. januar 2017. Alle vedtak ble truffet i samsvar med innkalling til generalforsamling, med unntak av at det ble besluttet å utsette siste dag Selskapets aksjer handles med fortrinnsrett til å delta i den vedtatte fortrinnsrettsemisjonen fra 18. januar 2017 til 24. januar 2017 og følgelig endres ex-dato fra 19. januar 2017 til 25. januar 2017. Bakgrunnen for utsettelsen er at Selskapet forventer at et prospekt som omfatter fortrinnsrettsemisjonen blir godkjent av Finanstilsynet rundt den 26. januar 2017, og at tegningsperioden da forventes å starte 27. januar 2017 og avsluttes 10. februar 2017.

Kopi av generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt denne meldingen.

Kontaktperson:
CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker