Endelig årsregnskap

Styret i Acta Holding ASA har den 29. mars 2011 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2010 for Acta Holding ASA og Actakonsernet.

 

På bakgrunn av at Finanshuset Acta nå viser tilfredsstillende lønnsomhet, vil styret overfor ordinær generalforsamling foreslå at det utdeles utbytte for 2010 med kr. 0,10 per aksje.

 

Vennligst se konsernresultatregnskap, konsernbalanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm for Actakonsernet for 2010 vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Actas investor relations sider på www.acta.no.

 

Fullstendig årsrapport vil publisert elektronisk så snart den foreligger.

 

 

Stavanger, 29. mars 2011
Acta Holding ASA

 

Alfred Ydstebø
Styrets leder
Tlf.: 908 32 828

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker