Endelig årsregnskap

Styret i Acta Holding ASA har den 26. mars 2012 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2011 for Acta Holding ASA og Actakonsernet.

Vennligst se konsernresultatregnskap, konsernbalanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm for Actakonsernet for 2011 vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Actas investor relations sider på www.acta.no.

Fullstendig årsrapport vil bli publisert elektronisk så snart den foreligger.


Stavanger, 26. mars 2012
Acta Holding ASA

Alfred Ydstebø
Styrets leder
Tlf.: 908 32 828

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker