Endelig rapport fra Finanstilsynet foreligger

Finanstilsynet har, som varslet i februar, truffet vedtak om tilbakekall av tillatelser fra Acta Asset Management AS, et datterselskap av Acta Holding ASA.  Dette påvirker ikke den igangsatte reorganiseringen av Acta-konsernet, som går etter planen og som vil styrke konsernet på de områder hvor Finanstilsynet har påpekt svakheter.

Stavanger, 13. april 2012: – Vi tar dette på største alvor, og vi tar til etterretning at Finanstilsynet mener at vårt datterselskap Acta Asset Management AS ikke har levd opp til tilsynets krav, sier styreleder Alfred Ydstebø i Acta Holding ASA.

Styret i datterselskapet Acta Asset Management AS har hatt forståelse for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med. Dog har styret på enkelte punkter vært uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger. Dette ble adressert i et svarbrev til Finanstilsynet. Når det gjelder Finanstilsynets endelige konklusjon, vil styret nå bruke den nødvendige tid på å gjennomgå denne før de tar stilling til om det skal ankes eller ikke.

Kundenes investeringer og rapporteringer har hele tiden vært upåvirket av de pågående prosesser.

Acta-konsernets virksomhet i Norge vil nå i hovedsak drives gjennom selskapet Navigea Securities AS, som har alle nødvendige konsesjoner og er et solid og lønnsomt selskap. Under oppbyggingen av Navigea Securities AS har man tatt hensyn til synspunktene Finanstilsynet har fremmet.

Navigea Securities AS vil tilby et bredt spekter av finansielle tjenester – investeringsrådgivning, meglertjenester, forsikringstjenester og ekspertise innen investeringsbanktjenester.

Norske kunder av Acta Asset Management AS har fått tilbud om å bli kunder i Navigea Securities AS, enten gjennom personlig investeringsrådgivning eller ordremottak gjennom investeringssentre. Kunder som ikke ønsker å bli med over til Navigea Securities AS, vil få praktisk hjelp til å flytte kundeforholdet til andre aktører.

Rådgivningsvirksomheten i Sverige vil som tidligere bli videreført i datterselskapet Acta Finans AB.

– Styret i Acta Holding ser positivt på konsernets fremtidige utvikling, spesielt med tanke på endringene Acta har igangsatt og gjennomført det siste året. Vi har mange lojale og gode kunder, og vi har dyktige medarbeidere. På tross av hendelsene i Acta Asset Management AS, gir dette et meget godt grunnlag å bygge videre på, sier Ydstebø.

Kontaktpersoner:

Styreleder Alfred Ydstebø i Acta Holding ASA, mobiltelefon +47 908 32 828.

Informasjonsdirektør Mirja Herrdin, mobiltelefon +47 948 82 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner