Endring av finansiell kalender

Styret i Agasti Holding ASA har besluttet å flytte rapportering av 3. kvartal 2014 til tirsdag 4. november 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner