ENDRING AV LEDELSE

Dato: 14. november 2016

Kategori: ANDRE MELDINGER

Tittel: Endring av ledelse

--

Det vises til meldinger av 26. oktober 2016 og 14. november 2016 publisert av AgaTech ASA (tidligere Agasti Holding ASA) ("Selskapet") i forbindelse med terminering av avtaler om tjenesteleveranser mellom Obligo Holding AS og Selskapet og datterselskaper med virkning fra 14. november 2016 og beslutningen av den ekstraordinære generalforsamlingen i dag om å reversere avviklingsvedtak og vedtak og strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs.

Selskapet har i dag inngått en avtale om tjenesteleveranse med SLM Partners AS, hvoretter blant annet Tore Viana-Rønning leies inn som CEO. Hege Anfindsen, styremedlem (ny) og Intelco Concept AS, hovedaksjonær i Selskapet, er aksjonærer i SLM Partners AS.

Kontaktperson:
CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf +47 911 08 693)

--

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker