Finansiell kalender 2010 / Financial calender 2010

Acta Holding ASA vil legge frem finansielle resultater på følgende
datoer i 2010:

4. kvartal 2009, Oslo 17. februar
1. kvartal 2010, Oslo 5. mai
Ordinær generalforsamling, Stavanger 11. mai
2. kvartal 2010, Oslo 18. august
3. kvartal 2010, Oslo 27. oktober
 
------------------------------------------------------------------
 
Acta Holding ASA will publish its financial statements on the
following dates in 2010:

4th quarter 2009, Oslo February 17
1st quarter 2010, Oslo May 5
General Assembly, Stavanger May 11
2nd quarter 2010, Oslo August 18
3rd quarter 2010, Oslo October 27
 

Stavanger, November 25th 2009

Jo-Inge Fisketjøn
Head of IR
Phone: +47 924 54 834
jo-inge.fisketjon@acta.no


 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner