Flagging

Tenold Gruppen AS ("Tenold") har den 11. februar 2014 kjøpt 10.653.049 aksjer i Agasti Holding ASA til en gjennomsnittskurs på 1,92 kroner per aksje.

Etter dette eier og kontrollerer Tenold 30.848.997 aksjer i Agasti Holding ASA, tilsvarende en samlet beholdning på ca. 10,51 % regnet i forhold til selskapets aksjekapital, over flaggeterskelen på 10 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner