Flagging

Coil Investment Group AS ("Coil") har den 8. oktober 2014 solgt 10.000.000 aksjer i Agasti Holding ASA til en gjennomsnittskurs på 1,35 kroner per aksje.

Etter dette eier og kontrollerer Coil 27.436.755 aksjer i Agasti Holding ASA, tilsvarende en samlet beholdning på ca. 9,34 % regnet i forhold til selskapets aksjekapital, under flaggeterskelen på 10 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-3 og §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner