Flagging

Tenold Gruppen AS har i dag inngått avtale med Coil Investment Group AS ("Coil") om å kjøpe 14 000 000 aksjer i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "selskapet"). Transaksjonen er gjort til kurs NOK 2,35 med fradrag for det utbyttet som er forventet utbetalt som følge av transaksjonen med Blackstone Real Estate Partners Europe IV ("Blackstone") børsmeldt i dag. Aksjekjøpsavtalen er betinget av at transaksjonen med Blackstone blir gjennomført og at det alt vesentlige av transaksjonsvederlaget fra Blackstone blir utbetalt som utbytte til aksjonærene i Agasti innen 30. november 2015. Oppgjør for aksjekjøpsavtalen skal skje innen syv virkedager etter at utbyttet er utbetalt.

Etter gjennomføring av aksjekjøpsavtalen vil Tenold Gruppen AS eie 44 845 106 aksjer i Agasti, tilsvarende en samlet beholdning på ca. 15,24 %, over flaggeterskelen på 15 %. Tenold Gruppen Holding AS eier 3 891 aksjer direkte i Agasti, og samlet vil Tenold Gruppen Holding AS og dets heleide datterselskap Tenold Gruppen AS dermed eie 44 848 997 aksjer i Agasti, hvilket representerer ca. 15,24 % av selskapets aksjekapital.

Etter gjennomføring av aksjekjøpsavtalen vil Coil eie 13 436 755 aksjer i Agasti, tilsvarende en samlet beholdning på ca. 4,57 %, under flaggeterskelen på 5 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-3 og §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner