Hiddn Solutions ASA Fortrinnsrettsemisjon – Foreløpig resultat

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende fortrinnsrettsemisjonen av inntil 20 761 245 nye aksjer ("Tilbudsaksjene") i Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") ("Fortrinnsrettsemisjonen") samt opp til 5 190 311 ytterligere Tilbudsaksjer for det tilfellet at Fortrinnsrettsemisjonen fulltegnes basert på tegningsretter, til tegningskurs NOK 2,89 per Tilbudsaksje.

Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen utløp 10. februar 2017 kl. 16.30. En foreløpig opptelling av tegninger indikerer at ca 30,5 millioner Tilbudsaksjer er tegnet og følgelig at Fortrinnsrettsemisjonen er overtegnet. Styret har således anledning til å bruke fullmakten tildelt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2017 til å utstede ytterligere aksjer til Selskapets ansatte, ledelse og styre samt garantistene i Fortrinnsrettsemisjonen som har tegnet seg for aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. Allokering av Tilbudsaksjene i Fortrinnsrettsemisjonen er forventet å vedtas senere i dag av styret i Selskapet i tråd med de allokeringskriteriene som er beskrevet i prospektet datert 26. januar 2017. Allokeringsbrev vil distribueres til investorer med opplysning om allokerte aksjer og korresponderende beløp som skal betales av hver tegner.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter § 5-12 i verdipapirhandelloven.

***

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Hiddn Solutions ASA does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner