Hovedtrekk 2. kvartal 2007 - Acta investerer i fremtidig vekst

 

- Det beste 2. kvartalet med brutto nytegning på 6 729 millioner kroner, opp 27 prosent fra 5 319
millioner kroner i samme periode i fjor
- Høyeste inntekter noensinne på 599 millioner kroner, opp 25 prosent fra 479 millioner kroner i
samme periode i fjor
- Det beste 2. kvartalet med driftsresultat på 271 millioner kroner, opp 5 prosent fra 258 millioner kroner i samme periode i fjor
- Kundemidler under forvaltning var 78 milliarder kroner ved kvartalsslutt, det høyeste noensinne. Årlige faste inntekter økte til et nivå tilsvarende 234 millioner kroner, også dette det høyeste noensinne.
- Acta lykkes med å trekke til seg daglig ledere, rådgivere og kundekonsulenter - 344 ved kvartalsslutt er det høyeste noensinne, opp fra 305 ved årsslutt 2006.
 
Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk for 2. kvartal 2007 er vedlagt
børsmeldingen på www.newsweb.no og på Actas Investor Relations sider på www.acta.no.
 
 
Oslo, 15. august 2007
Acta Holding ASA
 
Christian Tunge
Finansdirektør
+47 450 65 850
christian.tunge@acta.no

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker