Hovedtrekk 3. kvartal 2006

 • Driftsresultat på 231 millioner kroner, opp 104 prosent fra 113 millioner kroner i samme periode i 2005
 • Kundemidler under forvaltning 66 milliarder kroner ved kvartalsslutt, økt fra 60 milliarder kroner ved utgangen av forrige kvartal
 • Brutto nytegning på 3.705 millioner kroner, sammenlignet med 3.830 millioner kroner i tredje kvartal 2005, reflekterer sterke sparemarkeder i Norge og Sverige og endring i produktsammensetning
 • Økt kundeetterspørsel etter eiendom og shipping produkter - og introduksjon av private equity som ny aktivaklasse - har medført bredere produktdiversifisering
 • Shippingmidler under forvaltning økte med 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal til to milliarder kroner. Shipping og private equity bidro med totalt 35 millioner kroner i driftsresultat
 • Kundemidler tilgjengelig for investering i eiendom utgjør over 1,5 milliarder kroner
 •   
  Oslo, 31. oktober 2006
  Simen Mørdre
  Administrerende direktør Acta Holding ASA
  +47 90 86 85 62
  simen.mordre@acta.no

  Om oss

  Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

  Abonner

  Dokumenter og linker