Hovedtrekk 3. kvartal 2007.

Et svakt kvartal - et sterkt 2007   Etter 18 kvartaler på rad hvor Acta Kapitalforvaltning ASA har presentert bedre driftsresultater enn tilsvarende sammenlignbare kvartal, leverer selskapet et svakt driftsresultat i tredje kvartal 2007.   Selskapet opprettholder ambisjonen om et driftsresultat på 1 milliard kroner for regnskapsåret 2007.   -         Brutto nytegning er 3,1 milliarder kroner for tredje kvartal, som utgjør 16,9 milliarder kroner for årets ni første måneder (sammenlignet med 14,9 milliarder kroner i samme periode i 2006) -         Driftsresultatet er 122 millioner kroner for tredje kvartal, som utgjør 702 millioner kroner for årets ni første måneder (sammenlignet med 670 millioner kroner i samme periode i 2006) -         Faste inntekter i kvartalet er 69 millioner kroner, det høyeste nivået noensinne, tilsvarende 56 prosent av faste kostnader i perioden -         Ved utløpet av kvartalet forvaltet Acta 82 milliarder kroner på vegne av kundene - det høyeste nivået noensinne -         Acta introduserte med suksess infrastruktur som ny aktivaklasse for vanlige investorer i tredje kvartal -         Antallet daglige ledere og rådgivere er økt til 402 fra 305 ved årets slutt i 2006, det høyeste antallet noensinne, på tross av et stramt arbeidsmarked     Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk for 3. kvartal 2007 er vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Actas Investor Relations sider på www.acta.no.       Oslo, 31. oktober 2007 Acta Holding ASA   Christian Tunge Finansdirektør   Kontaktinformasjon: Mobil: +47 450 65 850, E-post: christian.tunge@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner