Hovedtrekk 3. kvartal 2007 - Svakt kvartal, sterkt år

- Brutto nytegning er 3,1 milliarder kroner for tredje kvartal, som utgjør 16,9 milliarder kroner for årets ni første måneder (sammenlignet med 14,9 milliarder kroner i samme periode i 2006)
- Driftsresultatet er 122 millioner kroner for tredje kvartal, som utgjør 702 millioner kroner for årets ni første måneder (sammenlignet med 670 millioner kroner i samme periode i 2006)
- Faste inntekter i kvartalet er 69 millioner kroner, det høyeste nivået noensinne, tilsvarende 56 prosent av faste kostnader i perioden
- Kundemidler under forvaltning var 82 milliarder kroner ved kvartalsslutt, det høyeste nivået noensinne
- Vellykket lansering av infrastruktur som ny aktivaklasse
- Acta lykkes med å trekke til seg daglig ledere, rådgivere og kundekonsulenter - 402 ved kvartalsslutt er det høyeste antallet noensinne, opp fra 305 ved årsslutt 2006.
 
Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk for 3. kvartal 2007 er vedlagt
børsmeldingen på www.newsweb.no og på Actas Investor Relations sider på www.acta.no.
 
 
Oslo, 31. oktober 2007
Acta Holding ASA
 
Christian Tunge
Finansdirektør
+47 450 65 850
christian.tunge@acta.no

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker