HOVEDTREKK 4. KVARTAL 2007 - Beste kvartal noensinne

Implementering av MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i henhold til plan   Brutto nytegning på 9,5 milliarder kroner, mot 5,6 milliarder kroner i fjerne kvartal 2006. Tegningsveksten er delvis grunnet tilbakekjøp av strukturerte produkter med meget god avkastning for kundene, hvor en stor andel er blitt reinvestert i nye serier. Eiendom og det nylig lanserte infrastrukturproduktet har vist seg å være populære blant kundene i fjorårets siste kvartal. Totalt nådde bruttotegningen 26,4 milliarder kroner i året 2007, mot 20,5 milliarder kroner i 2006.   Inntekter 777 millioner kroner, mot 546 millioner kroner i fjerde kvartal i 2006. Økningen er i hovedsak grunnet større volum i bruttotegningen. Samlede inntekter for året 2007 ble på 2 270 millioner kroner, opp fra 1 814 millioner kroner i 2006. Faste inntekter var i 4. kvartal 78 millioner kroner som utgjør 73 % av faste kostnader.       Driftsresultat 366 millioner kroner, sammenlignet med 248 millioner kroner i samme kvartal i 2006. Under hele året var driftsresultatet 1 069 millioner kroner, mot 919 millioner kroner i 2006.      Kundemidler under forvaltning på rekordhøye 90 milliarder kroner, mot 70 milliarder kroner ved starten av året. Bare i fjerde kvartal økte kundemidler under forvaltning med hele åtte milliarder kroner, hvor høye tegningsvolumer og investeringer i Actas kunders' eiendoms- og shippingporteføljer var de viktigste bidragsyterne.    Acta har som målsetting å betale et utbytte på 2,65 kroner per aksje for regnskapsåret 2007  

Oslo, 12. februar 2008 Acta Holding ASA   Christian Tunge Finansdirektør +47 450 65 850 christian.tunge@acta.no

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker