Inngått forlik

Acta Kapitalforvaltning AS (AKF), et datterselskap av Agasti Holding ASA (Agasti), har inngått forliksavtaler med en gruppe av saksøkere i Sverige som i etterkant av konkursen i Lehman Brothers i 2008 reiste søksmål mot selskapet.

Forliket omfatter noen av de mest risikoutsatte søksmålene mot AKF i kjølvannet av konkursen i Lehman Brothers og Agasti er tilfreds med at disse sakene nå er løst. Forliket er i tråd med Agasti-konsernets uttalte strategi knyttet til avvikling av gammel virksomhet. Agasti vil i forbindelse med sin kvartalspresentasjon 4. november 2014, gi en oppdatering på strategien knyttet til avviklingen av all gammel virksomhet.

Detaljene i forliket omhandler den enkelte saksøkers økonomiske forhold og kan dermed ikke kommenteres nærmere.

Forliket innebærer at Agasti-konsernets resultat for fjerde kvartal 2014 vil bli belastet med cirka 4,5 millioner kroner.

Kontaktperson:
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner