Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

På bakgrunn av fremsatt krav etter asal. § 5-7 (2) fra Perestroika AS, innkaller styret i Agasti Holding ASA med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 19. november 2014 kl. 13:00 i selskapets lokaler, Bolette brygge 1, 0252 Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Valgkomiteens innstilling til nytt medlem av valgkomiteen foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringssider på www.ose.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker