Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA innkaller til ordinær generalforsamling den 29. mai 2013 kl. 10:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Ole Peter Lorentzen har meddelt selskapet at han ønsker å fratre sitt styreverv. Valgkomiteens innstilling i forhold til styrets sammensetning følger vedlagt som vedlegg 1.

Oslo 1. mai 2013

Merete Haugli
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker