Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA innkaller til ordinær generalforsamling den 26. juni 2013 kl. 10:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Oslo 5. juni 2013

Merete Haugli
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker