Innstilling til generalforsamlingen i Acta Holding ASA om forslag til nye medlemmer til styret og valgkomiteen

Til aksjonærene i Acta Holding ASA
 
 
Innstilling til generalforsamlingen i Acta Holding ASA om forslag til nye medlemmer til styret og valgkomiteen (ref. pkt. 8 og 9 i innkallingen)
 
Valgkomiteen i Acta Holding ASA har bestått av Jan Petter Collier og advokat Ulf-Einar Staalesen. Advokat Staalesen har fungert som valgkomiteens formann.
 
Komiteen har sett det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater - uavhengig av kjønn - som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og også kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. I denne sammenheng har valgkomiteen hatt for øye den kompetanse og de egenskaper som allerede er representert i styret blant medlemmer som ikke er på valg. Styret, som kollegialt organ, har ansvaret for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme verdiskapningen i selskapet. Valgkomiteen har derfor også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide.
 
På denne bakgrunn har valgkomiteen funnet enstemmig å innstille på at følgende to personer blir innvalgt som nye styremedlemmer i Acta Holding ASA for en periode på to år.
 
  1. Harald Sig. Pedersen, 62 år, økonom, kosulentvirksomhet, en rekke styre- og tillitsverv samt innehatt lederstillinger, bl.a som adm.dir og konsernsjef i Stavanger Aftenblad ASA.
 
  1. Toril Nag, 44 år, inntil d.d konserndirektør for Fokus Bank Sør Vest, lang erfaring innenfor IT-sektoren - bl.a. som adm.dir i Lyse Tele, videre en rekke styre- og tillitsverv innen større norske bedrifter.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styremedlemmene Alfred Ydstebø, Ellen Math Henrichsen og Ragnhild Kvålshaugen for en periode på to år. Stein Aukner er ikke på valg og fortsetter således som styremedlem.
 
Sammensetningen av styret vil i henhold til valgkomiteens forslag være:
 
1 Alfred Ydstebø, styrets leder
2 Stein Aukner, styrets nestleder
3 Ellen Math Henrichsen
4 Ragnhild Kvålshaugen
5 Toril Nag
6 Harald Sig. Pedersen
 
For at valgkomiteen heretter skal bestå av tre medlemmer vil valgkomiteen innstille på at Alfred Ydstebø, i egenskap av å være selskapets største aksjonær, velges som nytt medlem av komiteen og at nåværende medlemmer fortsetter i valgkomiteen. Sammensetningen av valgkomiteen vil i henhold til innstillingen således være:
 
1 Ulf-Einar Staalesen, leder
2 Jan Petter Collier
3 Alfred Ydstebø
  
 
Stavanger, 24. april 2009.
 
Ulf-Einar Staalesen
leder av valgkomiteen
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner