Innstilling til generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedrørende valgkomiteens sammensetning

Etter selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre til fem medlemmer. Line Sanderud Bakkevig innstilles som nytt medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen vil etter forslaget bestå av:

1. Ove Steinar Larsen, leder
2. Truls Foss, medlem
3. Line Sanderud Bakkevig, medlem (ny)

Under følger et kort resymé av den nye kandidaten til valgkomiteen.

Line Sanderud Bakkevig (født 1971)

Line Sanderud Bakkevig er rådgiver i RAW Performance AS, et selskap som jobber med individer, grupper og organisasjoner med fokus på optimalisering av prestasjoner. Hun er i tillegg daglig leder i Innovemus AS, et privat investeringsselskap. Hun har i tillegg flere års ledererfaring fra Storebrand, Schibsted og Norsk Gjenvinning. Bakkevig er styremedlem i Vardia Insurance Group ASA og Proventure Seed II, og har tidligere innehatt styreverv i små og mellomstore selskaper innen norsk industri.

Bakkevig er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en Master of Management i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Hun eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner