Kredittilsynets endelige rapport som forventet

Acta Kapitalforvaltning ASA har nå mottatt den endelige rapporten fra Kredittilsynet etter det ordinære tematilsynet i Norge som ble gjennomført høsten 2008.
 
Acta har gjennom hele denne prosessen hatt en god og konstruktiv dialog med Kredittilsynet.
 
Som informert om tidligere, både av Kredittilsynet og av Acta, ble det under tilsynet påpekt noen forhold som ble kritisert, som også kommenteres i rapporten. Acta vil naturligvis rette seg etter punktene som Kredittilsynet har påpekt og har allerede gjennomført en rekke tiltak for å sikre at kvaliteten i rådgivningsprosessen er i henhold til kravene som stilles til bransjen. Acta har de siste årene brukt store ressurser for å bedre kvaliteten i hele organisasjonen. Compliancefunksjonen er betydelig styrket det siste året og fokus på kvalitet gjennomsyrer i dag hele Actas rådgivningsvirksomhet.
 
- Acta Kapitalforvaltning er et helt annet selskap i 2009 enn det var før regelendringene for bransjen ble innført i 2007. Vi har tidligere varslet om ytterligere organisatoriske og forretningsmessige endringer som skal gjennomføres frem mot sommeren som skal gjøre oss best mulig rustet for fremtiden, sier konsernsjef Simen Mørdre i Acta Holding ASA.
 
Ledelsen og de ansatte i Acta er tilfredse med at rapporten fra Kredittilsynet nå er mottatt, og at fokuset fremover nå kan rettes mot å tilby våre kunder god økonomisk rådgivning av en kvalitet som er bransjeledende.
 
 
Kontaktpersoner:
Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner