Meldepliktig handel

Jostein Viken, administrerende direktør Acta Asset Management, har den 20. august 2010 kjøpt 92.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,60 kroner per aksje. Viken eier og kontrollerer etter dette 700.326 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner