Meldepliktig handel

Jostein Viken, administrerende direktør Acta Asset Management, har den 6. mai 2010 kjøpt 100,000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,58 kroner per aksje. Viken eier og kontrollerer etter dette 544,326 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner