Meldepliktig handel

Simen Mørdre, konsernsjef i Acta Holding ASA, har den 31. oktober 2008 overført 45.000 aksjer i Acta Holding ASA fra seg selv til hans heleide investeringsselskap Arktos AS. Transaksjonen er gjort til kurs 1,95 kroner per aksje. Transaksjonen medfører ingen endring i Mørdres eksponering mot Acta aksjen, som fortsatt er på 95.000 aksjer.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner