Meldepliktig handel

Christian Kvist, administrerende direktør Navigea Securities AB, har den 23. mars 2012 kjøpt 31 212 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 1,50 kroner per aksje. Kvist eier og kontrollerer etter dette 31 289 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner