Meldepliktig handel

Christian Tunge, finansdirektør i Agasti Holding ASA, har den 25. februar 2013 kjøpt 52 008 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs 1,23 kroner per aksje. Tunge eier og kontrollerer etter dette 700 000 aksjer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner