Meldepliktig handel

Coldevin AS, et selskap eid av Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør i Agasti Holding ASA, har den 12. november 2013 kjøpt 374.518 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs 1,9277 kroner per aksje. Pleym Ulvness eier og kontrollerer etter dette 2.518.856 aksjer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner