Meldepliktig handel

Svein Erik Lilleland, administrerende direktør i Agasti Wunderlich Capital Markets AS og primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 17. desember 2014 tegnet seg for totalt 304 347 aksjer i Agasti Holding ASA gjennom en emisjon rettet mot ansatte i Agastikonsernet til tegningskurs lik kr. 0,92. Tegningen er gjort som en del av incentivordningen i Agastikonsernet.

Etter transaksjonen kontrollerer Lilleland med nærstående til sammen 2 127 264 aksjer, tilsvarende ca. 0,72 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-2 og §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner