Meldepliktige handler

Christian Tunge, finansdirektør i Acta Holding, har den 27. oktober 2010 kjøpt 100.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,70 kroner per aksje. Tunge eier og kontrollerer etter dette 250.000 aksjer i Acta Holding ASA.

 

Tom Pettersen, direktør rådgivning Norge, har den 27. oktober 2010 kjøpt 200.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,70 kroner per aksje. Pettersen eier og kontrollerer etter dette 814.942 aksjer i Acta Holding ASA.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner