Meldepliktige handler

Christian Tunge, finansdirektør i Agasti Holding ASA, har den 22. februar 2013 kjøpt 47 992 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs 1,23 kroner per aksje. Tunge eier og kontrollerer etter dette 647 992 aksjer i Agasti Holding ASA.

Geir Inge Solberg, CEO i Obligo Investment Management AS, har den 22. februar  2013 solgt 335 000 aksjer i Agasti Holding ASA til Primstaven AS, et selskap eid av Solberg og nærstående til kurs 1,20 kroner per aksje. Solbergs beholdning av aksjer i Agasti Holding ASA er etter dette 0, og Primstaven AS sin beholdning er 335 000.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner