Navneendring

Det vises til børsmeldinger 23. august og 14. september 2012.

Acta Holding ASA har endret navn til Agasti Holding ASA. Navneendringen er registrert i Foretaksregisteret den 17. september 2012.

Kontaktdetaljer:

Finansdirektør Christian Tunge, +47 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner