Nye styremedlemmer i Acta Asset Management

Acta Holding har oppnevnt nye medlemmer til styret i Acta Asset Management ASA.

De nye medlemmene i styret er:
  • Cecilie Amdahl
    Amdahl er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Amdahl er spesialist innenfor finans- og skatterett.
  • Petter Berge
    Berge jobber med produktutvikling og rådgiving i Berge Partners. Han har bakgrunn bl.a. som adm.dir. for SEB Enskilda Banken Norge og som banksjef og leder for Kapitalforvaltning i DnB.
  • Jan Rune Steinsland
    Steinsland er Finansdirektør i riggselskapet Ocean Rig ASA i Stavanger. Steinsland var tidligere finansdirektør i Acta Holding ASA.
 
 
De nye styremedlemmene tiltrer vervene i august med forbehold om endelig godkjenning fra Kredittilsynet.

Et felles europeisk regelverk for investeringsrådgivningstjenester (MiFID) har bidratt til flere endringer i bransjen. En slik endring er et mer markert skille mellom rådgivning - og produksjon og tilrettelegging av investeringsprodukter.

- Acta fortsetter å styrke kompetansen i de respektive styrene og får nå et tydeligere skille mellom tilrettelegging - og rådgivningsselskapene. Dette er i overensstemmelse med måten Acta tolker de signaler som Kredittilsynet har gitt utrykk for, sier administrerende direktør i Acta Holding, Simen Mørdre.
 
Acta Asset Management har som rolle å identifisere og tilrettelegge for markedsledende investeringsprodukter gjennom å knytte til seg ulike leverandører av investeringsprodukter. I tillegg utfører selskapet transaksjoner på vegne av sine kunder, samt rapporterer løpende kundenes innehav.
 
Acta Kapitalforvaltning er rådgivningsselskapet med 68 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet yter investeringsrådgivning til 85 000 kunder.

- De nye styremedlemmene innehar bred kompetanse som vi kommer til å dra nytte av, sier Mørdre.
 
For ytterligere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Rune Wangsmo på tlf: 99541507 eller på e-post rune.wangsmo@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner