OPSJONSPROGRAM

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte 11. februar 2008 vedtatt et opsjonsprogram for en utvalgt gruppe i Actas toppledelse innenfor rammen av maksimalt tre millioner aksjeopsjoner, hvor en opsjon gir rett til en aksje. Opsjonsprogrammet skal ha en varighet på fem år, med tildeling av inntil en million aksjeopsjoner hvert av årene 2008, 2009 og 2010.
 
Styret har handlefrihet i forhold til vedtak gitt av ordinær generalforsamling 29. mars 2007 til å inngå opsjonskontrakter på de vilkår som fremgår av vedtaket. 
 
Opsjonsprogrammet gjelder for Simen Mørdre, Christian Tunge, Geir Inge Solberg, Jan Karlsson, Robert Corfield Aakre, Stein Morten Bjelland og Jostein Viken.
 
I 2008 tildeles følgende opsjoner:
 
                                          Antall opsjoner               Ny beholdning                   Aksjebeholdning
 
Simen Mørdre                           250 000                        250 000                                95 000
Christian Tunge                         150 000                        150 000                                10 000
Geir Inge Solberg                      150 000                        150 000                              210 000
Jan Karlsson                              150 000                        150 000                              180 000
Robert Corfield Aakre                  50 000                          50 000                              235 000
Stein Morten Bjelland                 50 000                          50 000                              200 000
Jostein Viken                               50 000                          50 000                              324 326
Utstedt, fordeles senere             150 000                     
 
Styret vil bestemme fordelingsnøkkelen for 2009 og 2010 på et senere tidspunkt.
 
Hver enkelt skal tildeles det antall opsjoner som står ovenfor på tildelingsdatoen, som er tre kalenderdager etter datoen fjerde kvartalsresultatet for det foregående år presenteres av selskapet i form av melding til Oslo Børs. 
 
Innløsningskursen for opsjonene skal være 105 % av aksjens gjennomsnittskurs på Oslo Børs i tre børsdager etter fjerde kvartalsresultatet for det foregående år presenteres av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.
 
Aksjeopsjonene kan innløses som følger:
 
*          med 50 % i en periode på fire uker (28 dager) etter at henholdsvis fjerde kvartalsresultatet, første kvartalsresultatet, andre kvartalsresultatet og tredje kvartalsresultatet, to kalenderår etter at opsjonene er tildelt, er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs,
 
*           og med 50 % i en periode på fire uker (28 dager) etter at henholdsvis fjerde kvartalsresultatet, første kvartalsresultatet, andre kvartalsresultatet og tredje kvartalsresultatet, tre kalenderår etter at opsjonene er tildelt, er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.
  
Antall tildelte opsjoner er 850 000. Etter denne tildelingen vil det totalt sett være utstedt opsjoner på 1 000 000 aksjer.
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner