Overskudd for Agasti

• Agasti leverer i henhold til ambisjonene fra 2012 og har nådd den uttalte målsettingen om lønnsomhet i 2013
• Alle tre forretningsområder fortsetter den positive trenden
• Kontantstrøm fra drift (EBITDA) på NOK 19 millioner og driftsresultat på NOK 15 millioner
• Solid avkastning for kunder investert i kjerneutvalget av våre aksjefond på 7,7 % i 3. kvartal og 14,4 % hittil i år
• Egenkapital under forvaltning (EUM) øker med NOK 1,6 milliarder til NOK 28 milliarder, og Agasti forvalter dermed totalt NOK 57 milliarder
• Obligo Investment Management overtok i oktober RS Platou Fund Management AS og styrker eiendomsteamet ytterligere og øker AUM med NOK 1,5 milliarder

Agastikonsernet fikk et driftsresultat på NOK 15 millioner i 3. kvartal 2013, sammenlignet med minus NOK 7 millioner i 3. kvartal 2012. Samtidig hadde konsernet NOK 102 millioner i inntekter i kvartalet, hvorav NOK 93 millioner var faste. Resultatet understøtter det Agasti har kommunisert det siste året, nemlig at den unike forretningsmodellen konsernet har etablert er bærekraftig og vil generere gode resultater over tid.

-Vi har bra driv for tiden, og er godt fornøyd med at vi er i ferd med å lykkes og at vi leverer i henhold til de ambisjonene vi uttrykte for et drøyt år siden. Vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre. Det som virkelig gleder er at vi etter sommeren har hatt et jevnt høyt aktivitetsnivå og at vår forretningsmodell fungerer, sier konsernsjef Alfred Ydstebø.

Kundemidler under forvaltning (AUM) var ved utgangen av kvartalet NOK 57 milliarder, som er NOK 5 milliarder høyere enn ved inngangen til året. Det betyr at AUM ble opprettholdt på tross av salg av en eiendomsportefølje til en verdi av nær NOK 1 milliard. Egenkapital under forvaltning (EUM) steg med NOK 1,6 milliarder til NOK 28,3 milliarder i kvartalet, og NOK 4,5 milliarder hittil i år.

Inngangen til fjerde kvartal har også vært positiv, og 2013 ligger an til å bli det første året med overskudd fra driften siden 2008.

-Det er ingen tvil om at vi har klart å sette noen fotavtrykk som gjør at vi allerede kjemper om attraktive mandater innenfor de sektorene vi skal være ledende. Dette skyldes ikke minst de sterke fagmiljøene vi har etablert, som sammen med et unikt konsept, vår distribusjonskraft og cross border-virksomhet gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner, sier Ydstebø.

Det strategiske samarbeidet med Wunderlich Investment Company i USA fortsetter å gi muligheter og mandater.

-Agasti Wunderlich Capital Markets har i høst fått flere mandater som en direkte konsekvens av USA-linken og vår sterke cross border-virksomhet. Vi har blant annet gjennomført to oil service-transaksjoner og fått mandater innen både shipping og eiendom. I tillegg har vi reist NOK 115 millioner i et norsk eiendomsprosjekt. Jeg opplever at vi er en attraktiv samtalepartner for mange miljøer det er interessant for oss å gjøre forretninger med, forteller viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness.

Innenfor segmentet Wealth Management ser vi allerede nå god effekt av de kostnadsreduksjoner som ble foretatt i forrige kvartal, og kundene plasserer en stadig større del av sine investeringer i likvide produkter tilbudt av konsernet.

-Vi lever av tillit og gode prestasjoner. Derfor er det svært gledelig at kundene fortsetter å vise oss tillit ved at de i årets ni første måneder har plassert hele NOK 2 milliarder i de produkter konsernet tilbyr, sier Ulvness.

Gjennom strategiprosessen i Navigea Securities AS vurderer Wealth Management området videreutvikling. I november blir Wealth Management-kundene introdusert for et nytt porteføljeoptimaliseringssystem som har fått navnet Managed Allocation Plan (MAP). MAP gir mulighet for å registrere alle kundenes investeringer, inkludert investeringer utenfor Agastikonsernet, sammen med andre relevante opplysninger om kundens økonomi, som skatt og pensjon. Med hjelp fra MAP vil kundens personlige rådgiver til enhver tid ha kontroll med hva som er den optimale sammensetningen av porteføljen ut fra kundens risiko- og avkastningsprofil.

-Dette er noe vi har jobbet med i nesten to år. Vi vil introdusere MAP for kunder i november, og jeg er overbevist om at dette vil gi bedre tjenester til våre kunder, konstaterer Ulvness.

Datterselskapet Navigea Securities AS var gjenstand for tilsyn fra Finanstilsynet i januar 2013. Finanstilsynet har nå sendt en foreløpig rapport til Navigea Securities AS som inneholder kritikk, primært relatert til virksomhetsoverdragelsen til Navigea Securities våren/sommeren 2012. Styret og ledelsen i Navigea Securities AS tar kritikken på største alvor, og vil i tiden som kommer følge opp rapporten og iverksette nødvendige tiltak.

Agasti Wunderlich Capital Markets har i løpet av kvartalet gjennomført salg av en eiendomsportefølje i Sverige for nær NOK 1 milliard.

Etter oppkjøpet av RS Platou Fund Management har Obligo Investment Management i løpet av høsten blant annet ambisjoner om å lansere et nytt eiendomsfond, basert på de tidligere strukturene til RS Platou-teamet med Morten Kampli i spissen.

-Obligo-teamet fungerer meget bra og har allerede knyttet til seg flere store, internasjonale institusjonelle investorer som vil gå inn med betydelige investeringer i nye og eksisterende Obligo-produkter i tiden som kommer. En videreutvikling og posisjonering av Obligo som en ledende forvalter av eiendom og alternative investeringer i Norden vil være den viktigste strategiske prioriteringen i tiden som kommer, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør - telefon 906 67 877

Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Christian Tunge, finansdirektør - telefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..