Rekordhøyt 2. kvartalsresultat for Acta

(Oslo, 15. august 2007) Acta Holding ASA leverer tidenes beste 2. kvartalsresultat. Brutto nytegning var 6 729 millioner kroner, inntektene ble 599 millioner kroner og driftsresultatet endte på 271 millioner kroner. Kundemidler under forvaltning nådde 78 milliarder kroner.
 
- Tallene viser at vår forretningsmodell virker. Kundene har fått god avkastning i Actas spareprodukter i år også. I tillegg er Actas kunder veldig godt diversifisert i ulike aktivaklasser, noe som er en fordel i dagens turbulente markedssituasjon, sier administrerende direktør Simen Mørdre i Acta Holding ASA.   
 
Brutto nytegning i andre kvartal ble 6 729 millioner kroner sammenlignet med 5 319 millioner kroner i andre kvartal 2006. Høyest brutto nytegning var innenfor aktivaklassen garanterte produkter, etterfulgt av eiendom og aksjefond.
 
- Vi har oppnådd den nest høyeste brutto nytegningen noensinne. Særlig høy har etterspørselen vært etter våre garanterte produkter som følge av tilbakekjøp av store serier. Samtidig har etterspørselen etter eiendom og aksjefond holdt seg høy, mens private equity ytterligere styrket posisjonen som investeringsalternativ for den jevne sparer gjennom en emisjon i andre kvartal, sier Mørdre.
 
Driftsinntektene for andre kvartal ble rekordhøye 599 millioner kroner, som er opp fra 479 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2006. Driftsresultatet ble 271 millioner kroner i andre kvartal, som er opp fra 258 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2006.
 
Driftsresultatet er det nest høyeste noensinne. De variable kostnadene har steget sammenlignet med andre kvartal i 2006 som følge av betydelig høyere nytegningsvolum. De faste kostnadene har økt som følge av økt antall ansatte, opprettelse av nye kontorer og generell høyere aktivitet i organisasjonen, sier Mørdre.
 
Kundemidler under forvaltning nådde i andre kvartal 78 milliarder kroner. Totalt antall kunder er nå 78 000, fordelt på 44 000 i Sverige og 34 000 i Norge. Acta har fått 4 400 nye kunder i andre kvartal 2007, hvorav 3 000 i Sverige og 1 400 i Norge.
 
For ytterligere informasjon kontakt:
 
Administrerende direktør Simen Mørdre:
Mobil: +47 908 68 562
simen.mordre@acta.no
 
Finansdirektør Christian Tunge:
Mobil: +47 450 65 850
christian.tunge@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner