Rekordhøyt 3.kvartalsresultat i Acta

(Oslo, 31. oktober 2006) Acta Holding ASA leverer tidenes beste finansielle tredje kvartal med et driftsresultat på 231 millioner kroner. Kundemidler under forvaltning nådde 66 milliarder kroner, en vekst på 6 milliarder fra andre kvartal, som følge av sterk nytegning og gjennomførte investeringer innen eiendom og shipping.
 
- Den sterke utviklingen vi har sett så langt i år har fortsatt i tredje kvartal. Vi har opplevd rekordsterk tegning i våre eiendomsporteføljer i tredje kvartal samtidig som våre eiendomskunder har oppnådd meget god avkastning på sine investeringer så langt i 2006. Nylig solgte vi næringseiendommer til en verdi av fem milliarder kroner hvor kundeavkastningen ble over 40 % på under to år, etter alle kostnader. Også kundenes investeringer i øvrige produkter har gitt avkastning høyere enn sammenlignbare indekser og produkter, sier Simen Mørdre, administrerende direktør i Acta Holding ASA.
 
Driftsinntektene for tredje kvartal ble 398 millioner kroner, som er en økning på 150 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i 2005. Driftsresultatet ble 231 millioner kroner i tredje kvartal, 104 prosent høyere enn foregående års 113 millioner kroner.
 
- Tredje kvartal er normalt det svakeste kvartalet for Acta. Vi har likevel levert et sterkt kvartal og oppnådd de høyeste inntekter og det høyeste driftsresultatet i et tredje kvartal i selskapets historie.  De variable kostnadene er på samme nivå som fjoråret og reflekterer kvartalets tegningsvolum og Actas forretningsmodell, mens de faste kostnadene har steget som følge av økt antall ansatte, opprettelse av nye kontorer og høy markedsføringsaktivitet, sier Mørdre.
 
Brutto nytegning i tredje kvartal ble 3.705 millioner kroner sammenlignet med 3.830 millioner kroner i tredje kvartal 2005. Høyest brutto nytegning var innenfor aktivaklassen eiendom etterfulgt av indeksprodukter og aksjefond.
 
- Den sterke etterspørselen etter våre eiendomsprodukter i tredje kvartal har ført til en endring i produktsammensetningen sett i forhold til de siste kvartalene. Økt kundediversifisering reflekterer nok i stor grad spennende eiendoms- og shippingprodukter, samt lansering av private equity som ny aktivaklasse, sier Mørdre.
 
Kundemidler under forvaltning nådde i tredje kvartal 66 milliarder kroner. Totalt antall kunder er nå 69 000, fordelt på 38 000 i Sverige og 31 000 i Norge. Acta har fått 12 000 nye kunder så langt i år, hvorav 8 000 i Sverige og 4 000 i Norge.
 
- Vi opplever god vekst i antall nye kunder og veksten i kundemidler under forvaltning har utviklet seg som forventet, sier Mørdre.
 
 
 
For ytterligere informasjon kontakt:
 
Administrerende direktør Simen Mørdre:
Mobil: +47 90 86 85 62
simen.mordre@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner