Restruktureringen går som planlagt

  • Rådgivningstjenester og investeringssentre etablert i Navigea Securities AS
  • Nye konsepter for finansielle tjenester utarbeidet
  • Totale inntekter på 100 millioner kroner i kvartalet
  • Driftsresultat på minus 41 millioner kroner i kvartalet  
  • Engangskostnader og avsetningner på totalt 34 millioner kroner i kvartalet, hvorav 26 millioner kroner ikke har hatt likviditetseffekt i kvartalet

Reorganiseringen av Actakonsernet, og videreføring av kundeengasjementer i nytt forvaltningsselskap går som planlagt. Den nye strukturen og nye kundekonsepter styrker konsernet på viktige områder. Program for kostnadskutt ventes å gi full effekt fra tredje kvartal.

Konsernets resultater i første kvartal preges i stor grad av den pågående reorganiseringen. Viktige og nødvendige grep for styrket kvalitet, soliditet og risikostyring er tatt.

Det er gjort avsetninger for et program for kostnadskutt i konsernet. En rekke kostnadselementer i alle deler av virksomheten gjennomgås og besparelser på 120 millioner kroner årlig er identifisert. Gjennomføringen går som planlagt, og disse kostnadskuttene ventes å gi full effekt allerede fra tredje kvartal 2012.

I første kvartal og tiden etterpå har det vært svært høy aktivitet i konsernets kundearbeid på en rekke områder. Arbeidet med utvikling og standardisering av nye kundekonsepter pågår for fullt, og et omfattende arbeid for å oppnå dialog med samtlige kunder i konsernet er kommet langt.

"Vi har en tydelig plan på hvordan vi skal forme konsernet og utvikle oss og tilbudet til våre kunder videre. Jeg er stolt over engasjementet våre dyktige medarbeidere har vist gjennom vinteren, og samtidig ydmyk over den tilliten vi har blitt vist fra våre kunder i denne prosessen. Reorganiseringen av konsernet går som planlagt, og på tross av omstendighetene ser vi lyst på konsernets fremtidige utvikling", sier styreleder i Acta Holding ASA Alfred Ydstebø.

I tråd med varselet i februar, vedtok Finanstilsynet i april å tilbakekalle tillatelser fra forvaltningsselskapet Acta Asset Management AS, et datterselskap av Acta

Holding ASA. Styret i det aktuelle selskapet er på enkelte punkter uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger. Selskapet har derfor påklaget Finanstilsynets vedtak.

"Selv om styret i Acta Asset Management AS er sterkt uenige i det juridiske grunnlaget for store deler av kritikken, tar vi den på største alvor og innordner virksomheten etter kravene", uttaler Alfred Ydstebø i Acta Holding ASA.

Over ti tusen norske rådgivningskunder er de siste ukene kontaktet med tilbud om blant annet overføring av sine engasjementer til Navigea Securities AS, som har alle nødvendige konsesjoner og er et solid og lønnsomt selskap. Navigea Securities AS vil tilby et bredt spekter av finansielle rådgivnings- og forvaltningstjenester. Kundene tilbys to hovedkategorier av tjenester: Investeringsrådgivning eller ordremottak gjennom konsernets investeringssentre.

Responsen fra kundene i innledende fase er svært tilfredsstillende og i tråd med våre forventninger. Særlig de store kundene er positive til å flytte sine engasjementer til Navigea, og også hoveddelen av retailkundene ønsker ytterligere kontakt for eventuelt å videreføre sine kundeforhold gjennom det nye selskapet. Navigea securities AS er bygget opp i tråd med føringene fra Finanstilsynet.

Rådgivningsvirksomheten i Sverige vil som tidligere bli videreført i datterselskapet Acta Finans AB.

"Tross turbulensen rundt konsernet, føler vi oss trygge på at vi er i ferd med å gjennomføre de riktige grepene som vil gi kundene trygg og god rådgivning og konsernet konkurransekraft, lønnsomhet og soliditet", sier Ydstebø.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no (http://www.acta.no) og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

 
Alfred Ydstebø, styreleder

For kommentarer kontakt:
Alfred Ydstebø, styrets leder - tlf. 908 32 828
Mirja Herrdin, informasjonsdirektør - tlf. 948 82 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..