Resultat på 10 millioner kroner i 1. kvartal - og blir betydelig bedre i 2. kvartal

 

* Driftsresultatet forbedret med 25 millioner kroner fra første kvartal 2010
* Vellykket andelsemisjon på 500 millioner kroner i et sekundært private equity-fond
* 28 prosent av kundenes egenkapital er investert gjennom Porteføljekonto
* Foreslått utbytte på 0,10 kroner per aksje. Aksjen vil omsettes eks. utbytte per 26. mai 2011
                                     
Actakonsernet hadde et driftsresultat på 10 millioner kroner i første kvartal 2011, en forbedring på 25 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2010.

I tillegg har organisasjonen i Norge gjennomført kundeaktiviteter som vil generere inntekter først i andre kvartal av 2011. Andelsemisjonen i et sekundært private equity-fond, som tar sikte på å bygge en portefølje med nordiske private equity-fond, endte opp på cirka 500 millioner kroner. Av dette tilskrives cirka 100 millioner kroner i første kvartal 2011. De gjenværende 400 millionene ble betalt til fondet i april, og vil derfor generere transaksjonsinntekter for Actakonsernet i andre kvartal 2011.

I tillegg til inntektene fra andelsemisjonen i det sekundære private equity-fondet, vil Actakonsernet i andre kvartal også bokføre omlag 15 millioner kroner i forbindelse med en korreksjon av konsernets merverdiavgiftsregnskap for tre siste år. Korreksjonen vil redusere konsernets driftskostnader inkludert avskrivninger. Disse faktorene, sammen med fremdeles høy kundeaktivitet og normaliserte kostnader, vil under de rådende forholdene, bidra til et betydelig sterkere andre kvartal.

Actakonsernet har opprettholdt sitt sterke fokus på å informere og gi kunder råd om Porteføljekonto, og per 31. mars 2011 hadde Actas kunder 8,5 milliarder kroner av egenkapitalen de har plassert hos Acta i porteføljekontoer.  

Som en følge av endringer i forretningsmodellen og det faktum at Acta Markets nå gir et betydelig bidrag til konsernets inntekter, har vi endret segmentrapporteringen i regnskapet. Fremover vil Actakonsernet rapportere informasjon som kan tilskrives de nye segmentene "Wealth Management", "Markets" og "Other". Vi mener denne tilpasningen vil gjøre konsernet mer transparent og lettere å forstå.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Geir Inge Solberg
konsernsjef 

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker