Sterkt 4. kvartalsresultat for Acta

(Oslo, 7. februar 2007) Acta Holding ASA leverer et sterkt fjerde kvartal med tidenes høyeste inntekter på 546 millioner kroner og et driftsresultat på 248 millioner kroner. Kundemidler under forvaltning nådde 70 milliarder kroner og kundene har i 2006 opplevd den beste verdiutviklingen på sine midler i selskapets historie. Brutto nytegning var meget sterk i fjerde kvartal, spesielt innenfor eiendomssyndikering.
 
- Den sterke utviklingen vi har sett så langt i år har fortsatt i fjerde kvartal. Vi har opplevd rekordsterk tegning i våre eiendomsporteføljer i fjerde kvartal samtidig som våre eiendomskunder har oppnådd meget god avkastning på sine investeringer i 2006. I oktober solgte vi næringseiendommer til en verdi av over fem milliarder kroner hvor kundene har fått en avkastning på over 40 % på under to år, etter alle kostnader. Også kundenes investeringer i øvrige produkter har gitt avkastning høyere enn sammenlignbare indekser og produkter, sier Simen Mørdre, administrerende direktør i Acta Holding ASA.
 
Driftsinntektene for fjerde kvartal ble 546 millioner kroner, som er en økning på 159 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2005. Driftsresultatet ble 248 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 51 millioner kroner fra samme kvartal 2005.
 
- Fjerde kvartal er normalt et sterkt kvartal for Acta. Vi har oppnådd de høyeste inntektene og det nest høyeste driftsresultatet i selskapets historie. De variable kostnadene har steget sammenlignet med fjerde kvartal i 2005 noe som reflekterer økt tegningsvolum og avsetninger til incentivprogrammet "K2". De faste kostnadene har økt som følge av økt antall ansatte, opprettelse av nye kontorer og høy markedsføringsaktivitet, sier Mørdre.
 
Brutto nytegning i fjerde kvartal ble 5.613 millioner kroner sammenlignet med 4.510 millioner kroner i fjerde kvartal 2005. Høyest brutto nytegning var innenfor aktivaklassen eiendom etterfulgt av indeksprodukter og aksjefond.
 
- Den sterke etterspørselen etter våre eiendomsprodukter fortsatte i fjerde kvartal. Samtidig har god etterspørsel etter nye produkter som shipping og private equity i fjerde kvartal bidratt til ytterligere diversifisering av kundenes midler, sier Mørdre.
 
Kundemidler under forvaltning nådde i fjerde kvartal 70 milliarder kroner. Totalt antall kunder er nå 73 000, fordelt på 41 000 i Sverige og 32 000 i Norge. Acta har fått 16 500 nye kunder i 2006, hvorav 11 500 i Sverige og 5 000 i Norge.
 
- Vi opplever god vekst i antall nye kunder og veksten i kundemidler under forvaltning har utviklet seg som forventet, sier Mørdre.
 
 
For ytterligere informasjon kontakt:
 
Administrerende direktør Simen Mørdre:
Mobil: +47 90 86 85 62
simen.mordre@acta.no
 
Finansdirektør Christian Tunge:
Mobil: +47 45 06 58 50
christian.tunge@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner