Styremedlem i Acta Holding ASA siktet for misbruk av innsideinformasjon

Acta Holding ASA har blitt informert om at Rogaland Politidistrikt har siktet styremedlem Fred Ingebrigtsen for misbruk av innsideinformasjon. Acta vil bidra til at Politiet får tilgang til all nødvendig informasjon fra selskapet. Dette forholdet får ingen direkte innvirkning for den daglige driften i Acta.
 
 
Stavanger, 16. juni 2008
Acta Holding ASA
 
Alfred Ydstebø
Styreformann

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner