Tilbake til lønnsomhet

Siste kvartal i 2010 viste betydelige forbedringer i Actas virksomhet. Ved utgangen av 2010 hadde Actas kunder investert 7,3 milliarder kroner gjennom Porteføljekonto, noe som gjør den nye forretningsmodellen til en lønnsom suksess. Videre solgte eiendomsselskaper eid av Actas kunder 11.100 leiligheter i Sverige -den største eiendomstransaksjonen i Sverige i fjor. Salgsprisen var litt over 7 milliarder svenske kroner  og ga Actas kunder en fortjeneste på ca. 1,3 milliarder svenske  kroner.

Suksessen med Porteføljekonto fortsetter
Bruttotegning ble cirka 1 milliard kroner i kvartalet. Actas høyeste prioritet, spesielt for den svenske organisasjonen, har vært på å informere om og gi kunder råd om fordelene Porteføljekonto medfører for aktive kunder. Ved utgangen av 2010 hadde Actas kunder investert 23 prosent av sin egenkapital gjennom Porteføljekonto. Disse tallene medfører  mer enn 75 millioner kroner i økte årlige faste inntekter for Acta.
- Reposisjoneringen av Acta med innføringen av Porteføljekonto har vært vellykket. Med mer enn 7,3 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto i løpet av et halvår, har vi lagt grunnlaget for å innfri våre ambisjoner om å ha 50 prosent av kundenes egenkapital investert gjennom Porteføljekonto i løpet av 2012, og 75 prosent i løpet av 2014, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.

Sveriges største eiendomstransaksjon
I desember 2010 ble det kunngjort at en større portefølje med utleieeiendommer i Sverige, bestående av omlag 11.100 leiligheter eid av Actas kunder, ble solgt til Willhem AB. Til tross for finanskrisen har investeringene, som ble lansert i 2003, gitt meget god avkastning. Actas kunder har realisert fortjeneste på rundt 1,3 milliarder svenske kroner, eller en avkastning på mellom 85 og 93 prosent, avhengig av om kundene er fra henholdsvis Norge eller Sverige. Acta Markets har, sammen med andre, vært finansiell rådgiver i transaksjonen.
- Sammenlignet med tilsvarende investeringer i eiendommer i samme periode, er vi stolt over å kunne presentere en avkastning på 11 til 12 prosent til våre kunder. Vi forventer at mange av våre tilfredse kunder vil reinvestere deler av egenkapitalen de nå mottar i andre produkter som vi tilbyr, sier Solberg.

Acta fremover
Acta vil være aktiv med hensyn til å gi kundene førsteklasses rådgivningstjenester, kombinert med et fokus på å informere kunder om konseptet Porteføljekonto. Ettersom faste inntekter fortsetter å øke, noe som gjør Acta mindre avhengig av transaksjonsrelaterte inntekter, er den operasjonelle risikoen for Acta betydelig redusert. Acta har ambisjoner om å nå konsernets nye strategiske mål, om å ha faste inntekter som dekker både aktivitetsbaserte og faste kostnader på årlig basis, allerede i 2011.

Høydepunkter i 4. kvartal 2010
* Lønnsom ny forretningsmodell en suksess
* 7,3 milliarder kroner investert i Porteføljekonto ved utgangen av 2010
* Faste inntekter på 86 millioner kroner, sammenlignet med 72 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009
* I 2010 utgjorde faste inntekter til sammen 295 millioner kroner, og for første gang nådde Acta sitt strategiske mål om å ha faste inntekter som dekker faste kostnader for hele året. 
* Driftsresultat på 1 million kroner, sammenlignet med -9 millioner kroner i samme periode i 2009. Driftsresultatet for 2010 var -27 millioner kroner.
* Bruttotegning på 970 millioner kroner, sammenlignet med 1.032 millioner kroner i samme periode i 2009. For 2010 som helhet var bruttotegning 2.850 millioner kroner.
* Stor fortjeneste for kunder fra eiendomssalg

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker