Tildeling av aksjeopsjoner under langsiktig opsjonsprogram

Acta Holding ASA har den 11. mai 2011 tildelt aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Det vises til meldinger til Oslo Børs av 28. oktober 2009, 17. februar 2010, 19. august 2010, 28. oktober 2010 og 16. februar 2011.

 

Totalt ble det den 11. mai 2011 tildelt 625 tusen aksjeopsjoner fordelt på 31 ansatte. Etter tildelingen den 11. mai 2011 vil det totalt være utstedt opsjoner på 13,379 millioner aksjer.

 

200 tusen av aksjeopsjonene som ble tildelt den 11. mai 2011, er tildelt primærinnsider Ole Jørgen Jacobsen, administrerende direktør i Acta Markets AS. Han har nå totalt 200 tusen aksjeopsjoner i Acta Holding ASA. Ole Jørgen Jacobsen eier ingen aksjer i Acta Holding ASA.

 

Innløsningskursen for opsjonene skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen, hvilket innebærer en innløsningkurs på NOK 3,66. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

 

Aksjeopsjoner som er tildelt primærinnsider Ole Jørgen Jacobsen (totalt 200 tusen aksjeopsjoner) den 11. mai 2011 kan innløses med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 1. kvartalsresultat for 2012 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs, med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 1. kvartalsresultat for 2013 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs, og med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 1. kvartalsresultat for 2014 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Aksjeopsjoner som er tildelt øvrige ansatte den 11. mai 2011 kan innløses med 100 % i periode på tre (3) handelsdager etter at 1. kvartalsresultat for 2013 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

 

Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, mobiltelefon 450 65 850

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner