Tildeling av aksjeopsjoner under langsiktig opsjonsprogram

Acta Holding ASA har den 27. oktober 2010 tildelt aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Det vises til meldinger til Oslo Børs av 28. oktober 2009, 17. februar 2010 og 19. august 2010.

Totalt ble det den 27. oktober 2010 tildelt 690 tusen aksjeopsjoner fordelt på 38 ansatte. Etter tildelingen den 27. oktober 2010 vil det totalt være utstedt opsjoner på 10.185 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen, hvilket innebærer en innløsningkurs på NOK 2,86. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjonene som tildeles den 27. oktober 2010 kan innløses med 100 % i en periode på tre (3) dager etter at 3. kvartalsresultatet for 2012 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, mobiltelefon 450 65 850

  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner