Tildeling av aksjeopsjoner under langsiktig opsjonsprogram

Acta Holding ASA har den 18. august 2010 tildelt aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Det vises til meldinger til Oslo Børs av 28. oktober 2009 og 17. februar 2010.

Totalt ble det den 18. august 2010 tildelt 1,375 millioner aksjeopsjoner fordelt på 37 ansatte. Etter tildelingen den 18. august 2010 vil det totalt være utstedt opsjoner på 9,630 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen, hvilket innebærer en innløsningkurs på NOK 2,46. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjonene som tildeles den 18. august 2010 kan innløses med 100 % i en periode på fire uker (28 dager) etter at 2. kvartalsresultatet for 2012 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, mobiltelefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner