Tildeling av aksjeopsjoner under langsiktig opsjonsprogram

 

Acta Holding ASA har den 29. februar 2012 tildelt aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Det vises til meldinger til Oslo Børs av 28. oktober 2009, 17. februar 2010, 19. august 2010, 28. oktober 2010, 16. februar 2011, 12. mai 2011, 18. august 2011 og 3. november 2011.

Totalt ble det den 29. februar 2012 tildelt 555 tusen aksjeopsjoner fordelt på 43 ansatte. Etter tildelingen den 29. februar 2012 vil det totalt være utstedt opsjoner på 12,519 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen, hvilket innebærer en innløsningkurs på NOK 1,10. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjoner som er tildelt den 29. februar 2012 kan innløses med 100 % i periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultat for 2013 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Kontaktperson:

Stian Pedersen, Finansanalytiker, mobiltelefon 980 73 849

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner