Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Acta Holding ASA

Til aksjonærene i Acta Holding ASA

 

Innstilling til generalforsamlingen i Acta Holding ASA om forslag til nye medlemmer til styret samt godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer av valgkomitéen.

 

Valgkomitéen i Acta Holding ASA har bestått av Jan Petter Collier, Alfred Ydstebø og advokat Ulf-Einar Staalesen. Advokat Staalesen har fungert som valgkomitéens formann.

 

Komitéen har sett det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater - uavhengig av kjønn - som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og også kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. I denne sammenheng har valgkomitéen hatt for øye den kompetanse og de egenskaper som allerede er representert i styret blant medlemmer som ikke er på valg. Styret, som kollegialt organ, har ansvaret for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme verdiskapningen i selskapet. Valgkomitéen har derfor også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide.

 

Av sittende styre er det kun Stein Aukner som er på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av ham.

 

Alfred Ydstebø, Ellen Math Henrichsen og Harald Sig. Pedersen er ikke på valg og fortsetter således som styremedlemmer.

 

Ragnhild Kvålshaugen har meddelt styret at hun ønsker å fratre sitt verv.  Et nytt styremedlem må således velges i stedet for henne.  Samtidig vil valgkomiteen foreslå at styret styrkes med ytterligere to medlemmer.

 

På denne bakgrunn har valgkomitéen funnet enstemmig å innstille på at følgende tre personer blir innvalgt som nye styremedlemmer i Acta Holding ASA for en periode på to år.

 

1. Merete Haugli, 46 år, en rekke styreverv i tillegg til å ha innehatt flere ledende stillinger i for eksempel SEB, Formuesforvaltning AS, First Securities ASA og ABG Sundal Collier ASA. Hun har også vært seksjonssjef  i Oslo Politidistrikt med ansvarsområde organisert økonomisk kriminalitet. Hun har utdanning fra bl.a. Bankakademiet og Handelshøyskolen BI.

 

2. Pia Gideon, 55 år, konsulent, bred og lang svensk og internasjonal erfaring fra kommunikasjon, merkevarebygging og markedsføring i blant annet Ericsson og JKL og som journalist i Veckans Affarer og Dagens Industri. Hun har i tillegg innehatt en rekke styreverv innenfor ulike bransjer. Hun har bl.a. utdanning fra Handelshögskolan i Stockholm og ledertrening fra Columbia University.

 

3. Ole Peter Lorentzen, 57 år, styreformann i det private investeringsselskapet Ludvig Lorentzen AS, og har utstrakt erfaring fra investeringer i shipping, eiendom og teknologiselskaper. Han har styreerfaring fra både små og store selskaper, senest i Energy Recovery Inc. og Opera Software ASA. Lorentzen er siviløkonom fra Universitetet i Lund, Sverige. Han kontrollerer ca. 9,9 % av aksjene i Acta.

 

Sammensetningen av styret vil i henhold til valgkomitéens forslag være:

 

1.  Alfred Ydstebø, styrets leder         

2.  Stein Aukner, nestleder

3.  Ellen Math Henrichsen

4.  Harald Sig. Pedersen

5.  Merete Haugli

6.  Pia Gideon

7.  Ole Peter Lorentzen

 

Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg, og valgkomiteen vil fortsatt bestå av:

 

1.  Ulf-Einar Staalesen, leder

2.  Jan Petter Collier

3.  Alfred Ydstebø

 

Valgkomiteen foreslår at ordinær generalforsamling i 2010 vedtar at styrets leder godtgjøres med kroner 250 000, styrets medlemmer med kroner 150 000 per medlem og kroner 50 000 i tillegg for medlemmer i revisjonskomiteen i styret. Valgkomiteen vil videre foreslå at medlemmene av valgkomiteen honoreres med kroner 20 000 til leder og kroner 10 000 til øvrige medlemmer. Alle satser gjeldende fra ordinær generalforsamling i 2009 til ordinær generalforsamling i 2010.

 

 

 

Stavanger, 4. mai 2010

 

 

Ulf-Einar Staalesen

Leder av valgkomitéen

Acta Holding ASA

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner