Vedrørende rettet emisjon 13. juni 2013

Det vises til melding 13. juni 2013 om gjennomføring av rettet emisjon i Agasti Holding ASA (“Agasti” eller "Selskapet"). Selskapet har i dag blitt informert om at det er innlevert en innsigelse mot registrering av den rettede emisjonen i Foretaksregisteret, og at det er innlevert begjæring om midlertidig forføyning mot emisjonen til Oslo Byfogdembete. Innsigelsene og begjæringen er fremsatt av en aksjonærgruppering som etter det opplyste representerer 21,6 % av aksjekapitalen i Selskapet. Selskapet vurderer innsigelsene som grunnløse, og vil besvare disse så raskt som mulig med sikte på gjennomføring av den rettede emisjonen som planlagt.

Den samme aksjonærgruppen har de siste dagene formidlet informasjon om mangelfull prosess og at det ikke foreligger uavhengige verdivurderinger. Dette medfører ikke riktighet. Prosessen har vært svært grundig, og inkluderer blant annet minst fem styrebehandlinger og innhenting av to uavhengige vurderinger av verdi/bytteforhold og fairness opinion – både fra Arctic Securities v/Jon Gunnar Pedersen og revisorfirmaet Kjelstrup & Wiggen Consulting. Det er uheldig og beklagelig at slik feilaktig informasjon nå brukes aktivt av aksjonærgruppen overfor våre aksjonærer.

Aksjonærgruppen har stilt spørsmål om ytterligere informasjon for  å kunne vurdere den foreslåtte transaksjonen. Agasti vil i god tid før generalforsamlingen gi en grundig og detaljert redegjørelse som også svarer utfyllende på de spørsmål som er stilt og den usikkerhet som har oppstått som følge av spredning av feilaktig informasjon.

Kontakt:

Agasti Holdings viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness: 906 67 877

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner