Vellykket innføring av ny forretningsmodell

Finanshuset Actas viktigste aktivitet i tredje kvartal 2010 har vært implementeringen av porteføljekonto. Våre kunder har omfavnet Finanshuset Actas nye forretningsmodell. Siden lanseringen av denne nøytrale og alternative honorarstrukturen i midten av juni i år, har 3 600 kunder plassert 5,3 milliarder kroner i Porteføljekonto, noe som representerer over 17 prosent av kundenes samlede egenkapital gjennom Finanshuset Actas produkttilbud. Dette betyr over 50 millioner kroner i økte årlige faste inntekter, og fremover vil Acta's faste inntekter overstige  de faste kostnadene på årsbasis. For første gang siden 2008 har den samlede verdien av kundenes eiendeler samt egenkapital steget.  Konsekvensen av å fokusere på Porteføljekonto har, som forventet, vært lave volumer på brutto tegning, og da spesielt i det svenske markedet.

Langsiktig verdiskapning
Investeringer gjennom Porteføljekonto betyr en netto økning i konsernets faste inntekter på litt over ett prosentpoeng sammenlignet med den tradisjonelle handelskontoen. Økning av Actas faste inntekter styrker konsernets økonomiske stilling. - Vi bygger en solid plattform for langsiktig lønnsomhet for Actakonsernet fremover, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.

Det meste av kundeegenkapitalen som nå er investert gjennom Porteføljekonto kommer fra Actas norske kunder, noe som er naturlig siden denne kontotypen har var tilgjengelig i Norge i hele kvartalet, mens våre svenske kunder bare har hatt tilbudet siden september. - Vi er fornøyd med å se at så mange av våre kunder har valgt å ha sine investeringer i Porteføljekonto. Vi forventer at også våre svenske kunder vil vise en positiv holdning til denne kontotypen, ettersom våre rådgivere fokuserer på å informere og rådføre kundene om fordelene som Porteføljekonto gir aktive kunder, sier Solberg.

Acta fremover
I de kommende kvartalene vil våre rådgivere fortsette med aktiv informasjon og rådgivning til kunder om mulighetene og fordelene som Porteføljekonto representerer. Vår ambisjon om å ha 50 prosent av kundenes egenkapital investert i Porteføljekonto i løpet av 2012, og 75 prosent i løpet av 2014, ligger fast. Actas sidevirksomhet, Acta Markets og meglervirksomheten viser positiv utvikling og blir utviklet videre. De to megleravdelingene i Stockholm og Stavanger representerer omtrent 20 prosent av samlet brutto tegning i tredje kvartal 2010 for konsernet som helhet. Acta Markets styrker ledelsen og corporate-teamet for å ta større del i verdikjeden i form av produktutvikling og corporate finance-virksomhet.   

Finansielle høydepunkter i 3. kvartal 2010
* 4,9 milliarder kroner plassert i Porteføljekonto ved utgangen av kvartalet.
* Bruttotegning på 354 millioner kroner, sammenlignet med 477 millioner kroner i samme periode i 2009.
* Samlede inntekter på 87 millioner kroner, sammenlignet med 103 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009.
* Faste inntekter på 74 millioner kroner, opp fra 67 millioner kroner i forrige kvartal, og 73 millioner i samme kvartal 2009.
* Samlede driftskostnader, inklusive avskrivninger, på 103 millioner kroner, sammenlignet med 101 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009.
* Driftsresultat på -16 millioner kroner, sammenlignet med 2 millioner kroner i samme periode i 2009.
* Verdi av kundenes egenkapital på 31 milliarder kroner, opp fra 28 milliarder kroner i forrige kvartal.
* Kundemidler under forvaltning på 70 milliarder kroner, opp fra 68 milliarder kroner i forrige kvartal.
* Konsernet har en robust finansiell stiling og har en netto likvider på 213 millioner kroner og ingen rentebærende gjeld.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker